Strokes in Animals

Add, zdieľanie ButtonsShare na FacebookfacebookShare na TwittertwittertwitterShare to PinterestpinterestPinterestshare do Moreaddthismore1

Mlžiny sa vyskytujú nielen u ľudí, ale aj u zvierat. Stane sa to, keď dôjde k prerušeniu prietoku krvi do mozgu, čo vedie k poškodeniu buniek a bunkovej smrti. Príznaky sa zvyčajne vyskytujú akútne a môžu zahŕňať náhlu ochrnutie nôh, ako aj slabosť kraniálnych nervov, čo vedie k poklesnutiu tváre a strate iných reflexov. Príčiny mozgovej príhody zahŕňajú vysoký krvný tlak, vystavenie toxínu, traumu, rakovinu, ako aj príležitostne vírusové a bakteriálne mikróby. Vo veľkej väčšine prípadov sa definitívna príčina nenachádza.

Predpokladaná diagnostika mozgovej príhody sa vykonáva vylúčením ďalších príčin náhlych neurologických symptómov. Definitívna diagnóza mozgovej príhody je však možná iba prostredníctvom neurologického testovania, ako je napríklad test MRI uskutočnený v sprostredkovateľskom veterinárnom zariadení. Liečba mozgovej príhody je väčšinou podporná a zahŕňa IV tekutiny, ako aj antibiotiká, aby sa predišlo sekundárnym infekciám, ako aj proti zápalovým látkam. Prognóza pre návrat k funkcii je vždy strážená a závisí od závažnosti príznakov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *